XÓA CỘT CÓ ĐIỀU KIỆN TRONG EXCEL (REMOVING COLUMN WITH CONDITION IN EXCEL)

CÁC NỘI DUNG CHÍNH
I. YÊU CẦU ĐẦU VÀO
1. CHUẨN BỊ NỘI DUNG
2. YÊU CẦU KIẾN THỨC
3. ĐỀ BÀI VÀ YÊU CẦU ĐẶT RA
II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
II.a. Xóa các cột mà trong đó có chứa cell rỗng.
II.b. Xóa các cột có chứa một giá trị cụ thể mà chúng ta lựa chọn.
III. KẾT LUẬN
1. Trường hợp vận dụng 
2. Ưu điểm
3. Nhược điểm

I. YÊU CẦU ĐẦU VÀO

1. CHUẨN BỊ NỘI DUNG

Để bắt đầu bài học, các bạn cần có ít nhất 01 máy tính để bàn hoặc laptop, trong đó đã cài đặt:

a. Python

b. Visual Studio Code

c. Microsoft Excel từ 2007 trở lên để tối ưu việc lập trình bằng python.

d. Teamviewer hoặc Ultraviewer để được các giảng viên và trợ giảng của trang web Pyan.vn hỗ trợ 24/7 nếu các bạn bị vướng mắc trong quá trình code.

2. YÊU CẦU KIẾN THỨC

Đối với bài học này, các bạn cần nẵm vững các kiến thức sau:

a. Cách sử dụng vòng lặp FOR

b. Cách sử dụng hàm điều kiện IF

c. Cách sử dụng vòng lặp WHILE

d. Nếu chưa nắm vững kiến thức, các bạn có thể trao đổi thêm với các giảng viên và trợ giảng của trang web Pyan.vn để được hỗ trợ.

3. ĐỀ BÀI VÀ YÊU CẦU ĐẶT RA

a. Đề bài:

Có 1 bảng dữ liệu với vùng excel thể hiện thông tin của các thành viên trong công ty (nội dung như trong hình ở dưới)

b. Yêu cầu đặt ra:

Sử dụng lập trình Python để thực hiện xóa cột trong các điều kiện:

Trường hợp 1: xóa các cột mà trong đó có chứa cell rỗng.

Trường hợp 2: xóa các cột mà trong đó có chứa một giá trị cụ thể mà chúng ta lựa chọn.

 

Bảng dữ liệu ban đầu:

Bảng dữ liệu thu được sau khi code:     

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

II.a. Xóa các cột mà trong đó có chứa cell rỗng.

Bước 1.

Ta khai báo biến check value là một list điều kiện xoá, ở đây điều kiện xóa là những cell rỗng. Cụ thể trong bài là những cell tại hàng thứ 4 của bảng dữ liệu.

Bước 2.

Để xoá cột thì chúng ta phải truyền vào hàm range tham số là những ký tự chữ cái vì vậy chúng ta phải chuyển đổi định dạng kiểu số integer sang định dạng kiểu ký tự thông qua hàm chr. Ký tự A , B, C, D, E, F tương ứng với chr 65, 66, 67, 68, 69, 70. Các bạn dùng lệnh print để kiểm tra. Như các bạn đã thấy, giá trị chr 65 trả về giá trị là A, tương tự như vậy các giá trị 66, 67, 68, 69, 70 sẽ lần lượt trả về các giá trị là B, C, D, E, F.  

Bước 3.

Tương tự như ở bài học về cách xoá hàng có điều kiện, bây giờ để xoá cột thì chúng ta vẫn sẽ dùng vòng lặp for, với biến i sẽ chạy từ 65 đến 70, tương ứng với dải cột là từ cột A đến cột F để kiểm tra điều kiện xóa. Trong vòng lặp for, chúng ta dùng hàm điều kiện if để kiểm  tra xem lần lượt tại hàng thứ 4 của các cột từ cột A đến cột F có cell rỗng hay không, nếu có thì sẽ xóa cột đó.Vòng lặp while sẽ xóa hết  các cột có cell rỗng cho đến khi không còn cell rỗng nào ở trên hàng 4 thì dừng lại. Bây giờ các bạn tiến hành thực thi code , như các bạn đã thấy cột B, C có chứa cell rỗng nằm ở hàng 4 đã bị xoá .

II.b. Xóa các cột có chứa một giá trị cụ thể mà chúng ta lựa chọn.

Bước 1.

Tiếp theo chúng tôi thêm điều kiện xoá vào list check value là xóa các cột có chứa ký tự United States ở hàng thứ 4. Chúng ta thực thi code , kết quả là , tất cả các cột có chứa ký tự United States ở hàng thứ 4 đã bị xóa.

Kết thúc.

Như vậy, trong video bài học này chúng tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách xoá các cột với điều kiện cho trước.

III. KẾT LUẬN

1. Trường hợp vận dụng

Dùng để xóa các cột với điều kiện cho trước trong list check value. Tùy vào từng mục đích xóa khác nhau các bạn sẽ thêm điều kiện xóa vào list check value và thay đổi tiêu chí xóa ở trên các hàng khác nhau.

2. Ưu điểm

Sau khi đã xây dựng công thức xong thì ta chỉ cần thêm các giá trị cần xóa vào list check value như trong bài học là có thể áp dụng được.

3. Nhược điểm

Do hàm chr chỉ hiển thị các ký tự từ A đến Z nên công thức này không áp dụng được nếu ta phải dò tìm trong dải cột vượt quá ký tự Z (ví dụ cột AA, AB,…)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *