ĐỊNH DẠNG SỐ VÀ ĐỊNH DẠNG NGÀY TRONG EXCEL SỬ DỤNG PYTHON (CHANGE NUMBER FORMAT AND DATE FORMAT IN EXCEL USING PYTHON) PART 2.

CÁC NỘI DUNG CHÍNH
I. YÊU CẦU ĐẦU VÀO
1. CHUẨN BỊ NỘI DUNG
2. YÊU CẦU KIẾN THỨC
3. ĐỀ BÀI VÀ YÊU CẦU ĐẶT RA
II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
II.a. Định dạng Percentage (định dạng phần trăm)
II.b. Định dạng Scientific (định dạng số mũ)    
II.c. Định dạng Fraction (định dạng phân số)
II.d. Định dạng Text (định dạng chữ)
II.e. Định dạng kiểu ngày           
III. KẾT LUẬN
1. Trường hợp vận dụng 
2. Ưu điểm
3. Nhược điểm

I. YÊU CẦU ĐẦU VÀO

1. CHUẨN BỊ NỘI DUNG

Để bắt đầu bài học, các bạn cần có ít nhất 01 máy tính để bàn hoặc laptop, trong đó đã cài đặt:

a. Python

b. Visual Studio Code

c. Microsoft Excel từ 2007 trở lên để tối ưu việc lập trình bằng python.

d. Teamviewer hoặc Ultraviewer để được các giảng viên và trợ giảng của trang web Pyan.vn hỗ trợ 24/7 nếu các bạn bị vướng mắc trong quá trình code.

2. YÊU CẦU KIẾN THỨC

Đối với bài học này, các bạn cần nẵm vững các kiến thức sau:

a. Định dạng Number còn gọi là định dạng số

b. Định dạng Text còn gọi là định dạng chữ

c. Định dạng Currency còn gọi là định dạng tiền tệ

d. Định dạng Percentage còn gọi là định dạng phần trăm 

e. Định dạng Accounting còn gọi là định dạng trong kế toán

f. Định dạng Custom còn gọi là định dạng tùy chỉnh do người dùng tự quyết định

g. Định dạng Decimal còn gọi là định dạng thập phân

h. Nếu chưa nắm vững kiến thức, các bạn có thể trao đổi thêm với các giảng viên và trợ giảng của trang web Pyan.vn để được hỗ trợ.

3. ĐỀ BÀI VÀ YÊU CẦU ĐẶT RA

a. Đề bài:

Có 1 bảng dữ liệu với vùng excel thể hiện các định dạng số khác nhau (nội dung như trong hình ở dưới)

b. Yêu cầu đặt ra:

Sử dụng lập trình Python để thực hiện thay đổi nội dung từ định dạng số mặc định trong cột I, thành các định dạng số khác nhau trong cột H, sao cho phù hợp với nội dung của cột G.

Bảng dữ liệu ban đầu:

Bảng dữ liệu thu được sau khi code:     

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

II.a. Định dạng Percentage (định dạng phần trăm)

Để biểu thị phần trăm. Tại ô H7, các bạn sử dụng hàm number format, vế bên phải của biểu thức, các bạn sử dụng đoạn mã Red, 0, phần trăm. Để biểu thị giá trị phần trăm là số nguyên. Tại ô H8, các bạn sử dụng hàm number format, vế bên phải của biểu thức, các bạn sử dụng đoạn mã Blue, 0 chấm, 0, 0, phần trăm. Để biểu thị giá trị phần trăm có hai chữ số ở phần thập phân. Các bạn thực thi code, kết quả là chúng ta được tại ô H7 là một số nguyên kèm theo đơn vị phần trăm, tại ô H8 là giá trị phần trăm có hai chữ số ở phần thập phân. 

II.b. Định dạng Scientific (định dạng số mũ)

Tại ô H9, các bạn sử dụng hàm number format, vế bên phải của biểu thức, các bạn sử dụng đoạn mã 0 chấm 0 0 E cộng 0 0. Các bạn thực thi code, kết quả tại ô H9 là một dãy số được biểu thị dưới dạng số mũ.

II.c. Định dạng Fraction (định dạng phân số)

Tại ô H10, các bạn sử dụng hàm number format, vế bên phải của biểu thức, các bạn sử dụng đoạn mã thăng hỏi gạch chéo hỏi. Các bạn thực thi code, kết quả tại ô H10 là một dãy số được biểu thị dưới dạng phân số.

II.d. Định dạng Text (định dạng chữ)

Tại ô H11, các bạn sử dụng hàm number format, vế bên phải của biểu thức, các bạn sử dụng đoạn mã Dollars a móc.Các bạn thực thi code, kết quả tại ô H11, ký tự Dollars đã được thêm vào trong ô. 

II.e. Định dạng kiểu ngày

Đầu tiên, chúng ta sẽ sử dụng hàm now để biểu thị thời gian ngay tại thời điểm hiện tại khi chúng ta thao tác trên excel. Tại range từ ô H14 đến I16 , các bạn sử dụng hàm now. Các bạn thực thi code, kết quả là các ô từ H14 đến I16 đã biểu thị thời gian hiện tại. Tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn biểu thị các dạng thời gian khác nhau tại cột H và giữ nguyên các giá trị tại cột I để các bạn tiện so sánh và theo dõi. Tại ô H14, bên vế phải của biểu thức, các bạn sử dụng hàm d d gạch ngang m m gạch ngang y y y y. Các bạn thực thi code, kết quả trả về là thời gian đã được biểu thị theo định dạng ngày, tháng, năm. Tại ô H15, bên vế phải của biểu thức, các bạn sử dụng hàm d d gạch ngang m m gạch nganh y y, h h hai chấm m m A M gạch chéo P M. Các bạn thực thi code, kết quả trả về là thời gian đã được biểu thị theo định dạng ngày, tháng, năm, cùng với thời gian theo hệ đồng hồ 12 giờ AM và PM. Tại ô H16, bên vế phải của biểu thức, các bạn sử dụng hàm h hai chấm m m hai chấm s s. Các bạn thực thi code, kết quả trả về là thời gian hiện tại theo giờ, phút, giây.

III. KẾT LUẬN

1. Trường hợp vận dụng

Dùng để định dạng các kiểu số và kiểu ngày khác nhau tùy theo mục đích sử dụng.

2. Ưu điểm

Sau khi đã xây dựng công thức xong thì ta chỉ cần copy công thức để sử dụng.

3. Nhược điểm

Đối với định dạng tiền tệ Currency và định dạng kế toán Accounting, cần phải tìm kiếm các ký hiệu tiền tệ trong mục Symbol để sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *