HIGHLIGHT Ô EXCEL THEO GIÁ TRỊ LỚN HƠN, NHỎ HƠN HOẶC BẰNG 1 GIÁ TRỊ, THEO NGÀY THÁNG NĂM (CONDITIONAL FORMATTING) PART 1

CÁC NỘI DUNG CHÍNH
I. YÊU CẦU ĐẦU VÀO
1. CHUẨN BỊ NỘI DUNG
2. YÊU CẦU KIẾN THỨC
3. ĐỀ BÀI VÀ YÊU CẦU ĐẶT RA
II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
II.a. Highlight 1 ô cụ thể mà ta lựa chọn.
II.b. Highlight giá trị lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng 1 giá trị cho trước.
II.c. Highlight giá trị thời gian trước hoặc sau 1 thời điểm cụ thể.
III. KẾT LUẬN
1. Trường hợp vận dụng 
2. Ưu điểm
3. Nhược điểm

I. YÊU CẦU ĐẦU VÀO

1. CHUẨN BỊ NỘI DUNG

Để bắt đầu bài học, các bạn cần có ít nhất 01 máy tính để bàn hoặc laptop, trong đó đã cài đặt:

a. Python

b. Visual Studio Code

c. Microsoft Excel từ 2007 trở lên để tối ưu việc lập trình bằng python.

d. Teamviewer hoặc Ultraviewer để được các giảng viên và trợ giảng của trang web Pyan.vn hỗ trợ 24/7 nếu các bạn bị vướng mắc trong quá trình code.

2. YÊU CẦU KIẾN THỨC

Đối với bài học này, các bạn cần nẵm vững các kiến thức sau:

a. Cách sử dụng vòng lặp FOR

b. Cách sử dụng hàm điều kiện IF

c. Cách sử dụng vòng lặp WHILE

d. Nếu chưa nắm vững kiến thức, các bạn có thể trao đổi thêm với các giảng viên và trợ giảng của trang web Pyan.vn để được hỗ trợ.

3. ĐỀ BÀI VÀ YÊU CẦU ĐẶT RA

a. Đề bài:

Có 1 bảng dữ liệu với vùng excel thể hiện thông tin của các thành viên trong công ty (nội dung như trong hình ở dưới)

b. Yêu cầu đặt ra:

Sử dụng lập trình Python để thực hiện HIGHLIGHT ô excel trong các điều kiện:

Trường hợp 1: Highlight 1 ô cụ thể mà ta lựa chọn.

Trường hợp 2: Highlight giá trị lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng 1 giá trị cho trước.

Trường hợp 3: Highlight giá trị thời gian trước hoặc sau 1 thời điểm cụ thể.

 

Bảng dữ liệu ban đầu:

Bảng dữ liệu thu được sau khi code cho trường hợp thứ 1

Bảng dữ liệu thu được sau khi code cho trường hợp thứ 2

Bảng dữ liệu thu được sau khi code cho trường hợp thứ 3

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

II.a. Highlight 1 ô cụ thể mà ta lựa chọn.

Trong bài học này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn các cách định dạng có điều kiện một số nội dung trong một vùng dữ liệu, để nhằm mục đích xác định các dữ liệu quan trọng một cách nhanh chóng. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho các bạn Template script Python và file excel mẫu để các bạn thực hành. Như thường lệ, các bạn khai báo biến sht là sheet hiện hành. Đầu tiên, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn fill color một giá trị cụ thể trong vùng giữ liệu. Trong bài học này, chúng tôi lựa chọn cột A và sẽ fill color tất cả các giá trị Etta Hurn. Trong vòng lặp for với biến i chạy từ dòng 2 tới dòng 13. Chúng ta sử dụng hàm điều kiện If để kiểm tra xem giá trị của mỗi một ô tại cột A có phải là Etta Hurn hay không. Nếu có thì sẽ fill color cho ô đó thành màu xanh lá cây, có mã RGB là 0, 255, 0. Chúng ta thực thi code, kết quả là các ô thỏa mãn điều kiện này đã chuyển sang màu xanh lá cây.

II.b. Highlight giá trị lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng 1 giá trị cho trước.

Tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách fill color các giá trị lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng một giá trị cho trước. Chúng ta sẽ thực hành trên cột D và lấy giá trị 27 và 50 làm giá trị để so sánh. Trong vòng lặp for với biến i chạy từ dòng 2 đến dòng 13. Các bạn khai báo biến age number là giá trị các ô trong cột D. Chúng ta sử dụng hàm điều kiện If để kiểm tra xem biến age number có nhỏ hơn hoặc bằng 27 hay không. Nếu đúng thì sẽ fill color cho ô tương ứng là màu vàng, có mã RGB là 255, 255, 0. Tương tự, chúng ta dùng hàm điều kiện If để kiểm tra tiếp xem giá trị age number có lớn hơn 27 và nhỏ hơn 50 hay không. Nếu đúng thì sẽ fill color cho ô tương ứng là màu xanh dương, có mã RGB là 0, 255, 255. Tiếp theo, chúng ta tiếp tục sử dụng hàm điều kiện If để kiểm tra xem giá trị age number có lớn hơn hoặc bằng 50 hay không. Nếu đúng thì sẽ fill color cho ô tương ứng là màu hồng, có mã RGB là  255, 0, 255. Các bạn thực thi code, kết quả là cột D đã được fill color thành ba màu khác nhau tương ứng với các điều kiện mà chúng ta đưa ra.

II.c. Highlight giá trị thời gian trước hoặc sau 1 thời điểm cụ thể.

Tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách fill color các giá trị thời gian trước hoặc sau một thời điểm cụ thể mà chúng ta lựa chọn. Trong bài học này, chúng tôi lựa chọn cột E và mốc thời gian để so sánh là ngày 16 tháng 8 năm 2016. Đầu tiên, các bạn import thư viện datetime để làm việc với thời gian. Các bạn khai báo biến date compare có giá trị là ngày 16 tháng 8 năm 2016. Có 2 cách để viết ngày tháng năm. Cách thứ nhất là phân biệt ngày tháng năm bởi dấu gạch chéo và cách thứ hai là phân biệt ngày tháng năm bởi dấu gạch ngang. Trước hết, các bạn phải chuyển các giá trị trong cột E về định dang ngày tháng năm. Trong bài này, chúng tôi sử dụng cách thức bôi đen toàn bộ cột E. Sau đó sử dụng thanh công cụ Data, các bạn vào mục Text to Column. Tại đây, các bạn ấn Next 2 lần, sau đó các bạn chuyển định dạng text sang dạng date và ấn Finish. Sau khi đã chuyển hết định dạng text trong cột E về định dạng ngày tháng năm, các bạn khai báo biến d convert để chuyển ngày 16 tháng 8 năm 2016 về định dạng ngày tháng năm thông qua thư viện datetime. Trong vòng lặp for với biến i chạy từ dòng 2 tới dòng 13. Các bạn khai báo biến date value là giá trị tại các ô trong cột E. Chúng ta sử dụng hàm điều kiện If để kiểm tra xem giá trị của biến date value có lớn hơn hoặc bằng giá trị của biến d convert hay không. Nếu đúng tức là ngày trong cột E là ngày sau hoặc trùng với ngày 16 tháng 8 năm 2016 và sẽ được fill color thành màu xanh dương đậm có mã RGB là 0, 0, 255. Chúng ta tiếp tục sử dụng hàm điều kiện If để kiểm tra xem giá trị của biến date value có nhỏ hơn giá trị của biến d convert hay không, tức là ngày trong cột E là ngày trước ngày 16 tháng 8 năm 2016 và sẽ được fill color thành màu bạc có mã RGB là 192, 192, 192. Chúng ta thực thi code, kết quả là các ngày trong cột E đã được fill color thành hai màu tương ứng với các điều kiện mà chúng ta đưa ra.

 III. KẾT LUẬN

1. Trường hợp vận dụng

Trong bài học này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn các cách định dạng có điều kiện một số nội dung trong một vùng dữ liệu, để nhằm mục đích xác định các dữ liệu quan trọng một cách nhanh chóng.

2. Ưu điểm

Sau khi đã xây dựng công thức xong thì ta chỉ cần thay các giá trị tham số mà ta dùng để so sánh như trong bài học là có thể áp dụng được.

3. Nhược điểm

Trong quá trình sử dụng, ta phải áp dụng bảng màu RGB. Do đó, ta cần note lại những màu mà ta muốn sử dụng để có thể áp dụng vào code khi cần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *