HIGHLIGHT Ô VÀ HÀNG DỰA THEO GIÁ TRỊ CỦA DROP DOWN LIST TRONG EXCEL SỬ DỤNG PYTHON (CONDITIONAL FORMATTING PART 4)

CÁC NỘI DUNG CHÍNH
I. YÊU CẦU ĐẦU VÀO
1. CHUẨN BỊ NỘI DUNG
2. YÊU CẦU KIẾN THỨC
3. ĐỀ BÀI VÀ YÊU CẦU ĐẶT RA
II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
II.a. Highlight ô có giá trị giống với giá trị trong Drop down list.
II.b. Highlight hàng chứa ô có giá trị giống với giá trị trong Drop down list.
III. KẾT LUẬN
1. Trường hợp vận dụng 
2. Ưu điểm
3. Nhược điểm

I. YÊU CẦU ĐẦU VÀO

1. CHUẨN BỊ NỘI DUNG

Để bắt đầu bài học, các bạn cần có ít nhất 01 máy tính để bàn hoặc laptop, trong đó đã cài đặt:

a. Python

b. Visual Studio Code

c. Microsoft Excel từ 2007 trở lên để tối ưu việc lập trình bằng python.

d. Teamviewer hoặc Ultraviewer để được các giảng viên và trợ giảng của trang web Pyan.vn hỗ trợ 24/7 nếu các bạn bị vướng mắc trong quá trình code.

2. YÊU CẦU KIẾN THỨC

Đối với bài học này, các bạn cần nẵm vững các kiến thức sau:

a. Cách sử dụng vòng lặp FOR

b. Cách sử dụng hàm điều kiện IF

c. Cách sử dụng vòng lặp WHILE

d. Nếu chưa nắm vững kiến thức, các bạn có thể trao đổi thêm với các giảng viên và trợ giảng của trang web Pyan.vn để được hỗ trợ.

3. ĐỀ BÀI VÀ YÊU CẦU ĐẶT RA

a. Đề bài:

Có 1 bảng dữ liệu với vùng excel thể hiện thông tin của các thành viên trong công ty (nội dung như trong hình ở dưới)

b. Yêu cầu đặt ra:

Sử dụng lập trình Python để thực hiện HIGHLIGHT ô excel trong các điều kiện:

Trường hợp 1: Highlight ô có giá trị giống với giá trị trong Drop down list.

Trường hợp 2: Highlight hàng chứa ô có giá trị giống với giá trị trong Drop down list.

Bảng dữ liệu ban đầu:

Bảng dữ liệu thu được sau khi code cho trường hợp thứ 1

Bảng dữ liệu thu được sau khi code cho trường hợp thứ 2

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

II.a. Highlight ô có giá trị giống với giá trị trong Drop down list.

Đầu tiên, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo một drop down list, sau đó với mỗi giá trị được lựa chọn trong drop down list này thì các giá trị tương ứng trong vùng dữ liệu sẽ được fill color. Trong bài học này, chúng tôi lựa chọn cột C là cột Country của vùng dữ liệu để thực hành. Trước hết, trong thư viện xlwings, các bạn import package constants. Tiếp theo, các bạn dùng phương thức Set để lọc hết các giá trị bị trùng lặp cho dải cell từ C2 đến C 12 . Tiếp đến các bạn dùng phương thức list để đưa các giá trị đó về thành 1 list danh sách và các bạn đặt tên cho danh sách này là list removing dup C. Tiếp đó, chúng ta dùng hàm Map để chuyển từng phần tử trong list removing dup C về định dạng chuỗi hay còn gọi là string. Sau đó, chúng ta dùng hàm join để nối các string này về thành một chuỗi và mỗi phần tử cách nhau bởi dấu phẩy. Ta đặt tên cho chuỗi này là list C join.  Tiếp theo, chúng ta chọn ví trí để đặt drop down list. Trong bài học này, chúng tôi chọn cell G1 là vị trí để đặt drop down list. Các bạn tiến hành xóa các thiết lập Validation cũ trong cell G1 thông qua việc chọn range cell G1, sau đó api, tiếp đến validation và cuối cùng hàm delete. Sau đó, các bạn truyền vào các tham số để tạo drop down list sử dụng validation, bao gồm tham số loại list, tham số cảnh báo và tham số operation. Tiếp đó, các bạn tạo drop down list thông qua hàm sht chấm range G1 chấm api chấm Validation chấm Add. Trong hàm Add chúng ta truyền vào 4 tham số. Giá trị của tham số loại list là 3, giá trị của tham số cảnh báo là 1, giá trị của tham số operation là 3, tham số cuối cùng là chuỗi list C join thông qua phương thức format f. Các bạn tiến hành thực thi code. Kết quả là chúng ta được 1 drop down list không có phần tử nào trùng lặp nhau. Tiếp theo, trong vòng lặp for với biến i chạy từ dòng 2 đến 12, bên trong vòng lặp for chúng ta sử dụng hàm điều kiện if để kiểm tra xem giá trị của các cell trong cột C có trùng lặp với giá trị của cell G1 hay không. Nếu có thì sẽ fill color các cell đó thành màu xanh dương có mã RGB là 0, 255, 255. Nếu không thì sẽ fill color các cell đó thành màu trắng có mã RGB là 255, 255, 255. Chúng ta thực thi code. Bây giờ, nếu chúng ta lựa chọn một giá trị bất kỳ trong drop down list, ví dụ giá trị France. Chúng ta thực thi code, kết quả là toàn bộ giá trị France trong cột C đã được fill màu xanh dương.

II.b. Highlight hàng chứa ô có giá trị giống với giá trị trong Drop down list.

Tương tự, bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn cách để khi các bạn lựa chọn 1 giá trị trong drop down list thì toàn bộ nội dung của hàng chứa giá trị đó được fill color. Đầu tiên, chúng ta vẫn tạo một drop list như phần đầu của bài học. Tiếp theo, trong vòng lặp for với biến i chạy từ dòng 2 đến 12, bên trong vòng lặp for chúng ta sử dụng hàm điều kiện if để kiểm tra xem giá trị của các cell trong cột C có trùng lặp với giá trị của cell G1 hay không. Nếu có thì sẽ fill color hàng chứa cell đó thành màu xanh dương có mã RGB là 0, 255, 255. Nếu không thì sẽ fill color hàng đó thành màu trắng có mã RGB là 255, 255, 255. Các bạn thực thi code. Như các bạn đã thấy, các hàng có chứa giá trị United States đã được fill color sang màu xanh dương. Bây giờ, các bạn lựa chọn một giá trị khác, ví dụ giá trị Great Britain, các bạn thực thi code. Kết quả là toàn bộ hàng chứa cell có giá trị Great Britain đã chuyển sang màu xanh dương.

III. KẾT LUẬN

1. Trường hợp vận dụng

Trong bài học này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn các cách định dạng có điều kiện một số nội dung trong một vùng dữ liệu, để nhằm mục đích xác định các dữ liệu quan trọng một cách nhanh chóng.

2. Ưu điểm

Sau khi đã xây dựng công thức xong thì ta chỉ cần thay các giá trị tham số mà ta dùng để so sánh như trong bài học là có thể áp dụng được.

3. Nhược điểm

Trong quá trình sử dụng, ta phải áp dụng bảng màu RGB. Do đó, ta cần note lại những màu mà ta muốn sử dụng để có thể áp dụng vào code khi cần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *