KIỂU DỮ LIỆU ARRAY (DATA TYPE ARRAY)

CÁC NỘI DUNG CHÍNH
I. YÊU CẦU ĐẦU VÀO
1. CHUẨN BỊ NỘI DUNG
2. YÊU CẦU KIẾN THỨC
3. ĐỀ BÀI VÀ YÊU CẦU ĐẶT RA
II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
Kiểu dữ liệu dạng Array
III. KẾT LUẬN
1. Trường hợp vận dụng 
2. Ưu điểm
3. Nhược điểm

I. YÊU CẦU ĐẦU VÀO

1. CHUẨN BỊ NỘI DUNG

Để bắt đầu bài học, các bạn cần có ít nhất 01 máy tính để bàn hoặc laptop, trong đó đã cài đặt:

a. Python

b. Visual Studio Code

c. Microsoft Excel từ 2007 trở lên để tối ưu việc lập trình bằng python.

d. Teamviewer hoặc Ultraviewer để được các giảng viên và trợ giảng của trang web Pyan.vn hỗ trợ 24/7 nếu các bạn bị vướng mắc trong quá trình code.

2. YÊU CẦU KIẾN THỨC

Đối với bài học này, các bạn cần nẵm vững các kiến thức sau:

a. Cách sử dụng vòng lặp FOR

b. Cách sử dụng hàm điều kiện IF

c. Cách sử dụng vòng lặp WHILE

d. Nếu chưa nắm vững kiến thức, các bạn có thể trao đổi thêm với các giảng viên và trợ giảng của trang web Pyan.vn để được hỗ trợ.

3. ĐỀ BÀI VÀ YÊU CẦU ĐẶT RA

a. Đề bài:

Giới thiệu kiểu dữ liệu Array.

b. Yêu cầu đặt ra:

Do các nội dung của kiểu dữ liệu này rất nhiều, chúng tôi chỉ chọn lọc một số nội dung cơ bản nhất để giới thiệu cho các bạn.

Bảng dữ liệu ban đầu:

Bảng dữ liệu thu được sau khi code hoàn chỉnh

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Giới thiệu kiểu dữ liệu Array

Trong bài học ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn kiểu dữ liệu thông dụng tiếp theo, là kiểu dữ liệu Array. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn Template Script Python và file excel mẫu để các bạn thực hành. Như thường lệ, các bạn khai báo biến sht là sheet hiện hành. Đầu tiên, ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc của kiểu dữ liệu này. Trong Python, mảng là tập hợp các phần tử của một kiểu dữ liệu duy nhất, ví dụ mảng số nguyên, mảng chuỗi. Tương tự trong các bài học trước về các kiểu dữ liệu thông dụng, chúng tôi sẽ sử dụng extension là Python Preview để giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc theo dõi. Các bạn bấm chuột phải chọn Open preview to the side để mở extension này. Trở lại với bài học, kiểu dữ liệu Array chúng tôi giới thiệu gồm có 4 phần. Trong phần đầu tiên là khởi tạo 1 Array , chúng tôi hướng dẫn các bạn cách tạo 1 mảng số nguyên và 1 mảng số thập phân. Đầu tiên, ta tiến hành import modun arrar như là biến arr để làm việc với mảng dữ liệu. Ta khai báo biến a1 bằng arr chấm array. Trong module array, ta truyền vào tham số I để xác định mảng là kiểu mảng số nguyên, và một list các số nguyên là 1, 2 và 3. Các phần tử trong Array1 sẽ được hiển thị trong python preview. Ta dùng lệnh print và xem kết quả trả ra trên màn hình. Tiếp đó, ta khai báo biến a2 bằng arr chấm array. Trong modulde array, ta truyền vào tham số d để xác định mảng là kiểu mảng số thập phân, và 1 list các giá trị là 1 chấm 1, 2 chấm 2, 3 chấm 3.Các bạn cũng dùng lệnh print và xem kết quả trả ra trên màn hình. Tiếp đó, ta gán giá trị a1 cho cell B2 trong file excel, kết quả trả ra là file excel chỉ hiển thị được 1 phần tử đầu tiên trong mảng. Do đó, trong bài học này, chúng ta chỉ sử dụng lệnh print cho kiểu dữ liệu Array.

Tiếp đó, phần thứ 2 của bài học là thêm phần tử vào 1 Array. Trong bài này, chúng tôi giới thiệu tới các bạn phương thức append. Ta sử dụng biến a1 làm array để thực hành. Các bạn sử dụng công thức a1 chấm append với tham số 4 để thêm giá trị 4 vào trong a1. Ta sử dụng hàm print để xem kết quả. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng toán tử cộng để ghép hai array lại thành một array tổng hợp. Các bạn lưu ý, hai array đó phải có các phần tử cùng kiểu dữ liệu với nhau, ví dụ đều là số nguyên, nếu không sẽ báo lỗi. Trở lại với bài học, ta khai báo biến a3 bằng arr chấm array với tham số là I và list các giá trị là 5, 6 và 7.Ta khai báo biến a4 bằng a1 cộng a3. Ta dùng lệnh print để in ra kết quả. Các bạn xem kết quả trả ra trong Python Preview là 1 Array mới đã chứa các phần tử của 2 array mà chúng ta lựa chọn. 

Tiếp theo, phần thứ 3 của bài học là truy cập các phần tử trong 1 Array. Các bạn sử dụng phương thức indexing để truy cập các phần tử trong 1 Array. Các bạn dùng hàm print cho a4 với tham số index là 0 để in ra phần tử đầu tiên từ trái sang trong Array a4. Ta cũng dùng hàm print cho a4 với tham số 2, hai chấm, 3 để in ra phần tử tương ứng trong a4. Các bạn xem kết quả trả ra trong Python Preview.

Phần cuối cùng, chúng tôi giới thiệu tới các bạn cách xóa phần tử trong Array thông qua từ khóa del để xóa phần tử hoặc xóa toàn bộ Array. Ta sử dụng công thức del a4 với tham số 2 để xóa phần tử thứ 3 từ trái sang trong a4. Các bạn dùng lệnh print để in ra a4. Các bạn xem kết quả trả ra trong Python Preview. Tiếp đó, ta sử dụng công thức del a4. Các bạn dùng lệnh print để in ra a4. Do a4 đã bị xóa hoàn toàn nên nếu chúng ta thực thi code thì sẽ báo lỗi do a4 không còn tồn tại nữa.

Vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu với các bạn các nội dung chính của kiểu dữ liệu Array. Do nội dung của kiểu dữ liệu này rất nhiều, nếu quan tâm, các bạn có thể tìm hiểu thêm trong đường dẫn mà chúng tôi đặt trong file excel thực hành. Chúc các bạn thành công.

III. KẾT LUẬN

1. Trường hợp vận dụng

Mảng là một phần cơ bản của tất cả các ngôn ngữ lập trình, nó là tập hợp các phần tử của một kiểu dữ liệu duy nhất, ví dụ mảng số nguyên, mảng chuỗi.

2. Ưu điểm

Nếu bạn tạo mảng sử dụng mô-đun array, tất cả các phần tử của mảng phải có cùng kiểu số.

3. Nhược điểm

Nếu bạn muốn tạo mảng thực sự trong Python, bạn cần phải sử dụng cấu trúc dữ liệu mảng của NumPy. Để giải quyết các vấn đề toán học thì mảng NumPy sẽ hiệu quả hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *