TÌM NHÀ SẢN XUẤT THEO BILL OF MATERIAL CHO MUA HÀNG P1 (GIỚI THIỆU CHUNG)

CÁC NỘI DUNG CHÍNH
I. YÊU CẦU ĐẦU VÀO
1. CHUẨN BỊ NỘI DUNG
2. YÊU CẦU KIẾN THỨC
3. ĐỀ BÀI VÀ YÊU CẦU ĐẶT RA
II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
Giới thiệu chung
III. KẾT LUẬN
1. Trường hợp vận dụng 
2. Ưu điểm
3. Nhược điểm

I. YÊU CẦU ĐẦU VÀO

1. CHUẨN BỊ NỘI DUNG

Để bắt đầu bài học, các bạn cần có ít nhất 01 máy tính để bàn hoặc laptop, trong đó đã cài đặt:

a. Python

b. Visual Studio Code

c. Microsoft Excel từ 2007 trở lên để tối ưu việc lập trình bằng python.

d. Teamviewer hoặc Ultraviewer để được các giảng viên và trợ giảng của trang web Pyan.vn hỗ trợ 24/7 nếu các bạn bị vướng mắc trong quá trình code.

2. YÊU CẦU KIẾN THỨC

Đối với bài học này, các bạn cần nẵm vững các kiến thức sau:

a. Cách sử dụng vòng lặp FOR

b. Cách sử dụng hàm điều kiện IF

c. Cách sử dụng vòng lặp WHILE

d. Nếu chưa nắm vững kiến thức, các bạn có thể trao đổi thêm với các giảng viên và trợ giảng của trang web Pyan.vn để được hỗ trợ.

3. ĐỀ BÀI VÀ YÊU CẦU ĐẶT RA

a. Đề bài:

Cho 1 bảng Bill of Material như hình ở dưới.

b. Yêu cầu đặt ra:

Phân tách bảng dữ liệu tổng hợp Bill of Material thành các sheet dữ liệu cụ thể của từng nhà sản xuất.

Bảng dữ liệu ban đầu:

Bảng dữ liệu thu được sau khi code hoàn chỉnh

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Giới thiệu chung

Trong bài học ngày hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để phân tách bảng dữ liệu tổng thành các dữ liệu cụ thể của từng nhà sản xuất. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn template script Python và file excel mẫu để các bạn thực hành. Đầu tiên, chúng tôi sẽ giới thiệu về bảng dữ liệu tổng hợp này. Như các bạn đã thấy, chúng ta có bảng dữ liệu trong sheet Data, bảng dữ liệu này có tên là Bill of Material, có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Trường hợp đầu tiên là khi chúng ta lên danh sách để mua hàng hóa từ các nhà sản xuất, bảng tổng hợp sẽ giúp chúng ta dự trù được kinh phí để mua sắm. Các bạn có thể phân tách dữ liệu từ bảng tổng hợp về thành các sheet khác nhau, mỗi sheet tương ứng với 1 nhà sản xuất để phục vụ cho việc quản lý mua sắm. Trường hợp thứ hai là khi chúng ta có hàng hóa vật tư trong kho. Các bạn muốn bán cho các nhà phân phối hoặc tiêu thụ, việc phân tách dữ liệu sẽ giúp chúng ta biết được lượng hàng hóa của chúng ta có đáp ứng nhu cầu mua sắm của bên mua hay không. Từ đó ta có phương án nhập mới hàng hoặc sản xuất hàng để đáp ứng nhu cầu bên mua. Ngoài ra, tùy theo tính chất công việc của các bạn, mà các bạn có thể vận dụng bảng dữ liệu và cách thức phân tách dữ liệu trong bài học này, để phục vụ nhu cầu của các bạn.

Bây giờ, chúng ta sẽ lần lượt đi vào từng nội dung của bảng tổng hợp. Phía ngoài cùng bên trái, ta có cột A là cột Number, viết tắt là N o, dùng để chỉ số thứ tự. Tiếp đó, cột B là cột Description, dùng để mô tả nội dung của các loại vật tư hàng hóa. Tiếp theo, cột C là cột Manufacturer, là cột chứa tên các nhà sản xuất. Khi phân tách dữ liệu, chúng ta sẽ căn cứ theo tên của các nhà sản xuất này. Tiếp đó, cột D là cột Ordering Code, đây là cột chứa mã hiệu của các sản phẩm trong cột B. Tiếp theo, cột E là cột Unit, là cột chứa đơn vị tương ứng với các loại sản phẩm trong cột B. Sau đó, cột F là cột Quantity, đây là cột chứa số lượng các loại sản phẩm trong cột B…Cuối cùng, cột G là cột Note, được dùng để ghi chú các nội dung khác. Bây giờ, chúng ta sẽ thực thi code trong script python. Như các bạn đã thấy, lần lượt các sheet mới tương ứng với tên các nhà sản xuất đã được khởi tạo. Chúng ta sẽ đi vào 1 sheet cụ thể. Trong sheet này, các nội dung trong bảng tổng hợp bao gồm các cột từ cột A tới cột G đã được chuyển vào trong sheet mới. Điểm đặc biệt của sheet này là nó chỉ chứa các nội dung liên quan tới 1 nhà sản xuất duy nhất. Các bạn có thể sử dụng nó để phục vụ cho các mục đích khác nhau, như chúng tôi đã nêu ở phần đầu bài học. Bây giờ nếu, chúng ta cập nhật thêm 1 dòng thông tin ở dòng cuối của bảng data ban đầu. Trong bài này, chúng tôi lấy ví dụ số thứ tự là 27, các nội dung từ cột B tới cột G hoàn toàn giống với các nội dung của hàng phía trên. Các bạn thực thi code một lần nữa, bảng dữ liệu sẽ tự động được phân tách lại dữ liệu phù hợp với những thay đổi mà chúng ta đã thực hiện. Các bạn có thể vào sheet của nhà sản xuất tương ứng để kiểm tra kết quả. Như các bạn đã thấy, số lượng sản phẩm hàng hóa đã được cập nhật thêm so với lúc trước.

Bài học của chúng tôi tới đây là kết thúc, trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ lần lượt hướng dẫn các bạn từng bước để thực hiện các nội dung này.

III. KẾT LUẬN

1. Trường hợp vận dụng

Như các bạn đã thấy, chúng ta có bảng dữ liệu trong sheet Data, bảng dữ liệu này có tên là Bill of Material, có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Trường hợp đầu tiên là khi chúng ta lên danh sách để mua hàng hóa từ các nhà sản xuất, bảng tổng hợp sẽ giúp chúng ta dự trù được kinh phí để mua sắm. Các bạn có thể phân tách dữ liệu từ bảng tổng hợp về thành các sheet khác nhau, mỗi sheet tương ứng với 1 nhà sản xuất để phục vụ cho việc quản lý mua sắm. Trường hợp thứ hai là khi chúng ta có hàng hóa vật tư trong kho. Các bạn muốn bán cho các nhà phân phối hoặc tiêu thụ, việc phân tách dữ liệu sẽ giúp chúng ta biết được lượng hàng hóa của chúng ta có đáp ứng nhu cầu mua sắm của bên mua hay không. Từ đó ta có phương án nhập mới hàng hoặc sản xuất hàng để đáp ứng nhu cầu bên mua. Ngoài ra, tùy theo tính chất công việc của các bạn, mà các bạn có thể vận dụng bảng dữ liệu và cách thức phân tách dữ liệu trong bài học này, để phục vụ nhu cầu của các bạn.

2. Ưu điểm

Như đã nêu trên.

3. Nhược điểm

Do tính chất phức tạp của bảng code, cần hiểu rõ cách sử dụng để vận dụng vào công việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *