Bài 2: CHÚ THÍCH TRONG PYTHON. Ý NGHĨA VÀ TÁC DỤNG

Ý nghĩa của Chú thích trong Python

Trong Python, chú thích là một phần rất quan trọng, có ý nghĩa:
1. Ghi chú nội dung dòng code mà ta đã thực hiện: Giả sử bạn có một file python có hàng trăm, hàng ngàn dòng code, việc ghi chú giúp bạn nhanh chóng hiểu ra dòng code đó có tác dụng gì. Không mất nhiều thời gian để đọc và phân tích code.
2. Dùng để giao tiếp giữa các thành viên trong team: đối với các project lớn, có nhiều người tham gia, mỗi người lại nhận các phần việc khác nhau. Việc ghi chú của bạn sẽ giúp các thành viên trong team hiểu được ý tưởng code của bạn một cách nhanh chóng.

Các cách viết Chú Thích trong Python

Trong Python, có 2 cách để viết chú thích:
1. Sử dụng dấu # đối với chú thích có 1 dòng

2. Sử dụng 3 dấu nháy đơn (”’…”’) hoặc 3 dấu nháy kép (” ” “…” ” “) để tạo ghi chú có nhiều dòng

Các ứng dụng của Chú thích trong Python

1. Dùng để lưu trữ thông tin

2. Dùng để bỏ qua các câu lệnh

Phím tắt để chuyển code về dạng Chú thích

Rất đơn giản, bạn hãy dùng tổ hợp phím CTRL + / để chuyển code về dạng Chú thích và chuyển ngược Chú thích về dạng code nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *