BÀI 2: PYTHON TRAINING P2

TASK 01

Given a column Str in workbook Sample1.xlsx. Write a Python program to check whether the words in the string have more than 3 characters and assign the list of those words to column B (starting form cell B2) in the workbook.

Đề bài: Cho cột Str trong workbook Sample1.xlsx. Hãy viết một chương trình Python để kiểm tra xem từ nào trong chuỗi có nhiều hơn 3 chữ cái và gán những giá trị vào cột B (bắt đầu từ cell B2) của workbook

Sample/ Workbook mẫu

Expected Output/ Kết quả mong muốn:

TASK 02

Given a column Res in Workbook Sample2.xlsx. Write a Python program to convert the given column into a number and assign the result to column B (Starting form cell B2) in the workbook

Đề bài: Cho cột Res  trong workbook Sample2.xlsx. Hãy viết chương trình Python để chuyển đổi cột trên về thành số và gán vào trong cột B (bắt đầu từ cell B2) trong workbook.

Sample/ Workbook mẫu

Expected Output/ Kết quả mong muốn:

Python Code for all tasks

You can write your code in the comment section and we will check it for you 😀
Các bạn làm test xong thì gửi về Zalo: 0913.038.346 (Đạt) để mình check cho nhé. Nếu cần gợi ý thì cũng liên hệ với zalo trên để mình gợi ý.

Link Download Sample

You can download all Sample in this link.
Các bạn tải file excel mẫu về thực hành tại link này nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.